Konkordija (concordia – vienotība) „Valdemārija” ir brīvprātīga akadēmiska organizācija – akadēmiski izglītotu cilvēku un studentu slēgta tipa apvienība uz mūžu ar latvisku interno dzīvi un tradīcijām, kas dibināta 1927. gada 11. februārī. Statūti apstiprināti 1927. gada 14. decembrī Latvijas Universitātes Padomē.

Organizācijas mērķis ir apvienot latviešu studentus, audzināt viņus un sagatavot sabiedriskajam darbam. Audzināšanas nolūkos padziļināt biedros tēvzemes mīlestību un atdzimušās Latvijas ideju izpratni, nostiprināt ticību latviešu tautas sūtībai un varenībai, attīstīt biedros garīgo un fizisko stāju un atbalstīt viņus studiju darbā.

Strādājot savu mērķu piepildīšanā, organizācija par savu paraugu un garīgo patronu ņem Krišjāņa Valdemāra personību un viņa darbu latviešu tautas labā.

Biedrība slēgta padomju okupācijas gados ar Iekšlietu tautas komisariāta 1940. gada 31. augusta 3261. lēmumu.

Pēc kara savu darbību atjaunojusi un turpinājusi trimdā. Latvijā organizācijas darbība atjaunota 1990. gada 23. jūlijā.

Krāsas: zelts, zaļš, oranžs, zils simbolizē 4 Latvijas novadus, taču nav noteikts, kurai krāsai ir kurš novads.

Valdemārijas devīzes – “Esi vīrs un turi vārdu!” un “Tēvzemei un Brīvībai!

Krāsu devīze – “Zelta sirds, ceri, dedzi, Krišjāņa Valdemāra idejās!

Junioru devīze – “Viens par visiem, visi par vienu!”