Akadēmiskā biedrība “KONKORDIJA VALDEMĀRIJA”
Reģ. nr. 40008002565
Artilērijas iela 34/2
Rīga, LV-1009
Latvia

Bankas konta numurs: LV74HABA0551006155275

Epasts: prezidijs@valdemaria.lv

Prezidijs:
fil! Roberts Šlings, sen!
kr! Artūrs Lielbārdis, audz!
kr! Mārcis Roznieks, sekr!